WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Spraak
Taal
Mondfuncties/OMFT
Eet- en drinkproblemen
Adem en stem
Auditieve functies
Dyslexie
Emmy Bockholts logopedie
Spraak

 

  • vertraagde spraakontwikkeling
  • verbale ontwikkelingsdyspraxie
  • dysartrie
  • stotteren
  • nasaliteit (het door de neus spreken)
  • slissen en lispelen

Een vertraagde spraakontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenoten.
Jonge kinderen spreken de woorden meestal onvolledig uit. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind zich soms niet duidelijk kan maken.

 

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Bij sommige kinderen komt het leren praten maar niet of moeizaam op gang. Een van de oorzaken van het niet of verkeerd spreken kan een verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

 

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.  Oorzaken van een dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte (A.L.S.) of een neurologische aandoening zoals Parkinson.

 

Slissen en lispelen

Bij slissen of lispelen wordt de /s/ verkeerd uitgesproken. Dit als gevolg van te slappe tongspieren of te weinig beheersing van de tongmotoriek.

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken, lettergrepen en/of zinsdelen worden herhaald, verlengd of er treden zelfs blokkades op. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken zijn hier voorbeelden van.
Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

 

Nasaliteit

Men spreekt van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de resonantie (de klank) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring