WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Spraak
Taal
Mondfuncties/OMFT
Eet- en drinkproblemen
Adem en stem
Auditieve functies
Dyslexie
Emmy Bockholts logopedie
Taal

 

  • vertraagde taalontwikkeling
  • TOS: Taalontwikkelingsstoornis
  • taalverlies bij hersenletsel waaronder afasie
  • meertaligheid

Vertraagde taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind duidelijk achterblijft in de taalontwikkeling bij zijn leeftijdsgenootjes.

Als een kind niet of weinig spreekt in vergelijking met leeftijdsgenootjes of niet begrijpt wat er tegen hem gezegd wordt. Ook kan het taalprobleem een onderdeel zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld bij kinderen met het syndroom van Down.

Soms is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Gevolgen van een vertraagde spraaktaalontwikkeling kunnen zijn dat een kind door de omgeving niet goed begrepen wordt en/of zich niet goed kan uiten. Dit kan onder andere resulteren in gedragsproblemen, zoals opstandig of driftig gedrag, maar ook kan een kind zich terug trekken. Op school kunnen zich ook problemen voordoen, zoals het moeizamer leren.


De logopedist geeft advies over het stimuleren van de taalontwikkeling.
De behandeling richt zich onder andere op het vergroten van het taalbegrip, het uitbreiden van de woordenschat, het maken van zinnen en het logisch kunnen vertellen van verhalen.

De logopedist biedt ook ondersteuning op het gebied van taal en auditieve vaardigheden, waaronder het trainen van het klankbewustzijn, klankonderscheiding en het geheugen.

 

TOS; Taalontwikkelingsstoornis

In de hersenen van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt taal minder goed verwerkt. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. 

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn.

 

Taalverlies bij hersenletsel waaronder afasie

Volwassenen kunnen als gevolg van een hersenbloeding, afasie, hersentumor of andere oorzaken moeite hebben met het begrijpen en formuleren van hun taal.
Een beroerte, hersentumor of ongeval kunnen de oorzaak zijn van afasie. Er zijn dan problemen met het begrijpen van gesproken taal, het vinden van de juiste woorden en het voeren van een gesprek. Wij bieden u oefeningen om de communicatie te verbeteren. De begeleiding van de omgeving speelt een belangrijke rol in het therapieproces, dat als doel heeft onderlinge communicatie te verbeteren.
Parkinson of multiple sclerose (MS) kunnen dysartrie tot gevolg hebben dat het spreken onduidelijk, monotoon of nasaal is en de stem kan zacht of hees klinken. Wij geven oefeningen waardoor u beter met de omgeving kunt communiceren.

 

Meertaligheid

Er wordt gesproken van meertaligheid als kinderen in hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan 1 taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte meertalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in de kinderopvang, peuterspeelzaal of school het Nederlands als 2e taal leren.

Meertalige kinderen kunnen een achterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is, zal de taalontwikkeling van het kind ook in de andere (1e)  taal verstoord verlopen.

Vroegtijdige onderkenning is belangrijk voor de taalontwikkeling en verbetert de schoolcarrière en verdere loopbaan van het kind.

 

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring