WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Spraak
Taal
Mondfuncties/OMFT
Eet- en drinkproblemen
Adem en stem
Auditieve functies
Dyslexie
Emmy Bockholts logopedie
Adem en stem

·          Onvoldoende adembeheersing

·          Verkeerd stemgebruik

·          Heesheid

·         Keelklachten /globusgevoel

·         Hyperventilatie

·         COPD

 

 

Onvoldoende adembeheersing

Door onvoldoende adem- en stembeheersing kunnen bovenstaande klachten ontstaan.

Soms is het hoorbaar aan de stem. De stem klinkt dan gevoileerd (met een waas erover), hees of schor. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf of in het gebruik van het stemorgaan.

De kno-arts kan met zijn onderzoek bijvoorbeeld vaststellen of de stembanden niet goed sluiten, of er oedeem (vocht) in de stembanden zit, of er knobbels of poliepen op de stembanden zitten.

 

Heesheid

Heesheidklachten gaan vaak samen met bijvoorbeeld te luid of te zacht spreken, monotoon spreken, spreken op een te hoge spreektoonhoogte of geknepen spreken.

De ademhaling kan onregelmatig zijn. Soms is er pijn in het keelgebied.

Heesheid kan voorkomen bij zowel volwassenen als bij kinderen.

Bij kinderen is heesheid vaak een gevolg van stemmisbruik, zoals schreeuwen, gekke stemmetjes of zelfs veelvuldig fluisteren.

Bij volwassenen is de oorzaak meestal een te hoge ademhaling in combinatie met een verkeerd stemgebruik, met name op momenten dat de stem extra belast wordt, bijvoorbeeld in spreekberoepen (docenten, zwemleraar), tijdens feestjes of tijdens en na een verkoudheid.

 

Keelklachten/globusgevoel

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en/of zingen, kan dit keelpijn tot gevolg hebben.

Intensief stemgebruik vermoeit de keel. De vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Er kan een gevoel ontstaan van een slijmpropje in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Ook bij veelvuldig keelschrapen en kuchen kunnen deze klachten voorkomen.

Meestal zijn bovenstaande klachten van voorbij gaande aard. Wanneer dit niet zo is, kan dit gevolgen hebben en kan iemand met een spreek- of zangberoep op den duur stemklachten ontwikkelen.

De logopedist kan helpen met adviezen en technieken de ademhaling en het stemgebruik onder controle te krijgen.

Soms is het nodig dat een kno-arts andere oorzaken uitsluit.

 

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd waardoor extra veel koolzuur wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is dat het koozuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt.

Symptomen kunnen zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen.

De logopedist brengt in kaart wat er afwijkend is en zal vervolgens gericht gaan behandelen. Bij ernstige problemen zal de logopedist doorverwijzen.

 

COPD

COPD is een verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. Een duidelijke oorzaak is niet bekend. COPD kan op elke leeftijd voorkomen.

Wat kan de logopedist bieden aan COPD-patienten?

·         Inzicht in het adempatroon leert de patiënt wat hij moet doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid.

·         Ontspannings- en houdingsoefeningen. Door de spanning en de kortademigheid is de patiënt vaak in een heel gespannen adempatroon terecht gekomen.

·         Stemoefeningen en ademoefeningen tijdens spreken zorgen er voor dat het spreken minder moeite kost.

·         Het vergroten van de spierkracht van de ademhalingsspieren, waardoor de COPD-patiënt meer hoestkracht heeft en met minder moeite kan spreken.

·         Verder kan de logopedist communicatieadviezen geven aan de patiënt en zijn omgeving om de communicatie te optimaliseren. Bij vergevorderde COPD kan door de logopedist ondersteunende communicatie ingezet worden.

·         De logopedist kan helpen bij het verminderen van en omgaan met chronisch hoesten en reflux.

·         Bij gevorderde COPD krijgen steeds meer COPD-patiënten slikproblemen. De logopedist kan dan onderzoek, behandeling, begeleiding en adviezen bieden bij problemen met eten en drinken.

 

 

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring