WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Spraak
Taal
Mondfuncties/OMFT
Eet- en drinkproblemen
Adem en stem
Auditieve functies
Dyslexie
Emmy Bockholts logopedie
Auditieve functies

Auditieve functies zijn belangrijke voorwaarden om tot lezen en schrijven te kunnen komen.

Auditieve waarneming is het verwerken van geluidsprikkels in de hersenschors. Men hoeft niet slecht te horen om problemen met de auditieve waarneming te hebben. Veel goed horende kinderen hebben moeite met de auditieve waarneming.

 

Auditieve functies zijn:

  • een goed gehoor (bij twijfel: raadpleeg uw huisarts)
  • een goede luisterhouding: geconcentreerd kunnen luisteren
  • auditief geheugen: het kunnen onthouden van woorden, zinnen, versjes en verhalen en later ook van klanken en klankstukken
  • auditieve discriminatie: het kunnen onderscheiden van verschillen tussen klanken, het kunnen waarnemen van verschillende klankstukken, woorden en zinnen
  • auditieve synthese: het in de goede volgorde plakken van klankstukken of klanken als die afzonderlijk worden uitgesproken
  • auditieve analyse: het uit elkaar halen van woorden in klankstukken of klanken.

Aan het einde van groep 2 moet een kind gemiddeld voor 80% bovenstaande beheersen. Dan heeft het kind een goede basis voor het leren lezen en schrijven in groep 3.
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring