WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Spraak
Taal
Mondfuncties/OMFT
Eet- en drinkproblemen
Adem en stem
Auditieve functies
Dyslexie
Emmy Bockholts logopedie
Dyslexie

Dyslexie betekent dat iemand ‘ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling’ heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen, zoals Engels en Frans. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt voor bij normale en zelfs hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden. Hun prestaties zijn, ondanks inzet en ijver, niet in overeenstemming met hun vaak goede verstandelijke capaciteiten.

Een GZ-psycholoog kan vaststellen of een kind of volwassene dyslectisch is. Wanneer dit zo is, kan hij een dyslexieverklaring afgeven.

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Als de situatie van een kind verandert, kan wel een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn. Dit kan het geval zijn bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs.

Logopedie kan degene die dyslectisch is ondersteunen.

In de praktijk hebben Kim Hofmans en Emmy Bockholts verschillende cursussen gedaan.

Wij werken in de praktijk onder andere met de volgende methoden:

Connect woordherkenning

Connect vloeiend lezen

Ralfi

Taal in Blokjes

Meer informatie:

www.dyslexie.nl

www.masterplandyslexie.nl

 

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring