WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Emmy Bockholts
Kim Hofmans
Birgit Keller
Mariska van Gils
Emmy Bockholts logopedie
Emmy Bockholts

Ik ben Emmy en ben in 1999 afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Tijdens mijn opleiding heb ik voornamelijk stage gelopen in de vrije vestiging alsook op het speciaal voortgezet onderwijs. Mijn afstudeerstage was bij een stottertherapeut-logopedist.

Na mijn opleiding ben ik in loondienst in twee praktijken gaan werken. Op vraag van een collega heb ik 4 maanden in een verpleeghuis vervangen.

Op 1 april 2001 (geen grapje!) heb ik de logopediepraktijk in Tongelre overgenomen. Tot en met 2006 werkte ik daarnaast nog in loondienst.

Per 1 november 2006 heb ik de praktijk in Meerhoven overgenomen.

 

In de praktijk werk ik met (zeer) jonge kinderen en volwassenen. Waar nodig ga ik naar de cliënt aan huis wanneer hier een medische indicatie voor is. De diversiteit in de praktijk en de mensen waar ik mee in aanraking kom, spreekt me erg aan. Mijn uitgangspunt is om in een prettige setting en sfeer een kwalitatief zo goed mogelijke behandeling aan te bieden, waarbij  breed gekeken wordt naar het probleem waarmee de cliënt of ouders van de cliënt binnen komen.

 

Om de kwaliteit te waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij het kwaliteitsregister is het noodzakelijk je iedere 5 jaar te herregistreren zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Aan het einde van dit stuk is te zien tot wanneer mijn huidige registratie geldig is.

 

Na mijn studie heb ik nog diverse bij- en nascholingen gevolgd:

 

Pre-verbale logopedie

Eet- en Drinkproblematiek bij Baby’s en Zeer Jonge Kinderen

 

Mondmotoriek

Logopedie en tandheelkunde (OMFT)

Myofunctionele therapie in theorie en praktijk

 

Articulatie

FAN en Metaphon, onderzoek en behandeling

Workshop PROMPT

Hodson en Paden

 

Taal

Kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden

Suus en Luukdag

 

Auditieve verwerking

Auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen

 

Dyslexie: lees- en spellingsproblemen

Signalering en logopedische diagnosticering van dyslexie bij kinderen en volwassenen

Taal in Blokjes

Dyslexie: Connect woordherkenning, Connect vloeiend lezen, Ralfi

 

Stem:

Stemspel bij kinderen

Stemtherapie bij kinderen

Stem en massage

De stem in het onderwijs

Adem, stem en expressie

Stem, therapie en wetenschap: toepassingen in de praktijk

 

Stotteren

De screeningslijst voor stotteren

Oraal motorische coördinatie als onderdeel van stotteronderzoek en therapie

Stotteren op de basisschool

 

 

Overige

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Cursus Incura

Deelname kwaliteitskring. Deze intercollegiale bijeenkomsten zijn 5x per jaar.

 

Kwaliteitsregister paramedici

Registratienummer: 69900169491

Periodieke registratie is geldig tot en met 1 september 2020

 

 

 

 

 

 

Lijst is bijgewerkt tm mei 2018

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring