WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Emmy Bockholts
Kim Hofmans
Birgit Keller
Mariska van Gils
Emmy Bockholts logopedie
Kim Hofmans

Ik ben Kim Hofmans en ben in 2003 afgestudeerd als logopediste aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen. Tijdens mijn opleiding heb ik voornamelijk stage gelopen in de vrije vestiging alsook in het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg. In het derde jaar heb ik 4 maanden stage gelopen in een allround vrijgevestigde praktijk en in mijn afstudeerjaar heb ik 4 maanden stage gelopen in een verpleeghuis.

Ik heb de opleiding in 3,5 jaar afgerond. Hierna heb ik 4 maanden gewerkt in een allround vrijgevestigde praktijk. Om meer verdieping te krijgen in bepaalde stoornissen, ben ik vervolgens de opleiding Spraak-Taalpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gaan volgen. Deze opleiding heb ik in 2006 met succes afgerond. Mijn afstudeerscriptie betrof een onderzoek naar de zinsbouw van afatische en niet-afatische mensen.

Een paar maanden voor mijn afstuderen ben ik gaan werken in de praktijk van Emmy Bockholts.

Van 2007 t/m 2011 ben ik daarnaast in een andere vrijgevestigde logopediepraktijk werkzaam geweest.

 

In onze praktijk komen mensen uit een diverse populatie, van (zeer) jonge kinderen tot (oudere) volwassenen. Ik werk vooral met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. De afwisseling met volwassenen maakt mijn werk erg interessant. Indien nodig ga ik naar de cliënt aan huis wanneer hier een medische indicatie voor is. Het is bijzonder om te zien hoe uniek elke persoon is. Zo kan de hulpvraag van mensen met eenzelfde stoornis toch verschillend zijn. Het is een uitdaging om de therapie af te stemmen op deze hulpvraag (al dan niet in samenwerking met derden), in een prettige sfeer waarin de cliënt zo veel mogelijk zichzelf kan zijn.  

 

Om de kwaliteit te waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij het kwaliteitsregister is het noodzakelijk je iedere 5 jaar te herregistreren zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Aan het einde van dit stuk is te zien tot wanneer mijn huidige registratie geldig is.

 

Na mijn laatste studie heb ik diverse bij- en nascholingen gevolgd:

 

Mondmotoriek

Logopedie en tandheelkunde (OMFT)

Myofunctionele therapie in theorie en praktijk

 

Articulatie

Hodson en Paden

 

Taal

Logopedische aspecten bij meertaligheid

Metataal

 

Dyslexie: lees- en spellingsproblemen

Dyslexie: Connect woordherkenning, Connect vloeiend lezen, Ralfi

Taal in Blokjes

 

Stem

Workshop stem bij volwassenen

 

Overige

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Deelname kwaliteitskring. Deze intercollegiale bijeenkomsten zijn 6 x per jaar.

 

Kwaliteitsregister paramedici

Registratienummer: 29908108791

De periodieke registratie is geldig tot en met 12 februari 2021.

 

Lijst is bijgewerkt tot en met maart  2018

 

 

 

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring