WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Emmy Bockholts
Kim Hofmans
Birgit Keller
Mariska van Gils
Emmy Bockholts logopedie
Birgit Keller

Ik ben Birgit en in 2002 afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding heb ik o.a. stage gelopen in de vrije vestiging als ook in het speciaal basisonderwijs en in ziekenhuizen. Mijn afstudeerstage was bij een logopedist-stemtherapeut.

Na mijn opleiding ben ik in loondienst in twee praktijken gaan werken. Eerst als waarnemend logopedist, daarna in vast dienstverband.

In de praktijk werk ik veel met jonge kinderen, maar ook met volwassenen.

Wat ik belangrijk vind is het centraal stellen van de hulpvraag van de cliënt. Wat beweegt u, wat vindt u belangrijk? Dit wordt in een anamnesegesprek met u besproken. Door middel van het uitvoeren van observatie en/of logopedisch onderzoek en behandeling zal ik u vervolgens helpen bij het verminderen of verhelpen van uw klacht. Ik hecht daarbij belang aan het creëren van een open sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.

Om de kwaliteit te waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij het kwaliteitsregister is het noodzakelijk je iedere 5 jaar te herregistreren zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Aan het einde van dit stuk is te zien tot wanneer mijn huidige registratie geldig is.

Na mijn studie heb ik nog diverse bij- en nascholingen gevolgd:

Logopedie en tandheelkunde

Myofunctionele therapie in theorie en praktijk

Articulatie

Hodson en Paden

PROMPT: introductie techniek

Taal

Basismodule Sensorische Integratieverwerking

Hanen oudercursus: Praten doe je met z’n tweeën

Nederlands met Gebaren met peuters

Cursus Autisme: Logopedische interventie

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Stem

Stemtherapie bij beroepssprekers

Overig

Directe Toegangelijkheid Logopedie (DTL)

Incura

Stagebegeleiding

Deelname kwaliteitskring9906464091)

Kwaliteitsregister Paramedici. Registratienummer: 59906464091 5 59906464091)9906464091)

Periodieke registratie is geldig tot en met 29 juni 2020.

 

Lijst is bijgewerkt t/m maart 2018.

 

 
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring